Ultradent™ Porcelain Etch en Silane

Ultradent Porcelain Etch is 9% fluorwaterstofzuur, viskeus en gebufferd. Ultradent Silane is een ééncomponentsilaniseringsmiddel.


Porcelain Etch is gemaakt voor het etsen van intra-orale en extra-orale keramiek. Gebruik het voor etsen van indirecte restauraties in de tandartspraktijk, zoals veneers, inlays etc. Verwijder debrisrestanten na het etsen van de keramiek door 5 seconden te etsen met het etsmiddel Ultra-Etch en het gebied daarna grondig te spoelen; breng daarna het silaniseringsmiddel aan. Uit onderzoek is gebleken dat het silaniseringsmiddel in combinatie met Porcelain Etch en een hoogwaardige bondingkunststof de hoogste bondingsterkte levert op keramiek, vergeleken met andere bondingmiddelen die geschikt zijn voor keramiek.1

  • 90 seconden etsen - 60 seconden silaniseren
  • Etsmateriaal is gemakkelijk te hanteren en te plaatsen
  • Creëert de hoogste hechtsterkten van keramiek op kunststof1
  • Eéncomponentsilaniseringsmiddel
  • Te gebruiken voor veldspaat- en lithiumdisilicaatrestauraties (IPS e.max®2).

reality 2017 4 star reality 2016 4 star reality 2015 4star reality 2014 4 star reality 2011 4 star reality 2010 4 star reality 2009 4 star reality 2008 4 star
Merk van een ander bedrijf dan Ultradent Products. 1 Pameijer CH, Louw NP, Fischer D. Repairing fractured porcelain: how surface preparation affects shear force resistance. J Amer Dent Assoc. 1996;127(2):203-9. 2 Geregistreerd handelsmerk van een ander bedrijf dan Ultradent Products.